W jaki sposób dochodzić własnych praw – poradnik pasażera linii lotniczych

Posted on 20/05/2020 7:58am

Obowiązki przewoźników lotniczych w sytuacji niezależnego od podróżującego opóźnienia, zagubienia i zniszczenia bagażu określa Konwencja Montrealska. To właśnie wedle niej określone są wszystkie obowiązki oraz prawa podróżujących za pośrednictwem linii lotniczych. Jeśli chodzi właśnie o odszkodowania lotnicze, zgodnie z tą konwencją każdy pasażer może się domagać odszkodowania w wysokości do 1131 SDR. Kwota ta równa się w przybliżeniu ponad 5000 zł.

Prawa pasażera są w kraju respektowane, lecz czy wszędzie?

samolot na niebie
Author: Linus Φόλλερτ
Source: http://www.flickr.com
Podróże samolotem nierzadko wiążą się ze stresem, który jest spowodowany nie jedynie samym lotem. Aktualne prawa pasażera to niezaprzeczalnie coś, co warto uprzednio dokładnie poznać. Większość przewoźników lotniczych posiada właściwe regulaminy przewozu, co nie czynią linii odpowiedzialnymi za drogie rzeczy, umieszczane przez podróżujących w bagażu (więcej na Przed samym lotem trzeba zaznajomić się z wszelkimi istotnymi wytycznymi, co wiążą się są z wycieczką.

Przewoźnik lotniczy a obowiązki

tablica lotów i przylotów
Author: Jorge in Brazil
Source: http://www.flickr.com
Odszkodowania lotnicze odnoszą się też do bagażu, co zapodział się w czasie podróży przez zawinienie przewoźnika. Po określeniu zagubienia lub [adwokat łukasz sołtys] zniszczenia bagażu powinno się niezwłocznie podejmować kroki w kierunku uzyskania odszkodowania jak najszybciej. Prędko trzeba wypełnić już na lotnisku dany formularz nieprawidłowości bagażowej. Jest on zdefiniowany w przepisach linii lotniczych jako PIR – Property Irregularity Report.

Kolejne kroki – działania w celu uzyskania odszkodowania

Prawa pasażera są stałe oraz można się na nie powołać, jeśli możemy się czuć poszkodowani. Trzeba po formularzu złożyć właściwą reklamację, ale nie bez znaczenia są w tym przypadku terminy. 7 dni to maksymalny okres od odbioru uszkodzonego bagażu, 21 dni obowiązują od odbioru opóźnionego bagażu. Na prędkość uzyskania odszkodowania ma wpływ także wycena szkody, do jakiej może nam się przydać pomoc docenianych fachowców.

Tags: podróże, linie lotnicze, przewoźnik, terminy