Platforma przetargowa, program e-procurement - sprawdź jej nowoczesne możliwości

Posted on 19/06/2018 8:47pm

Jednym z istotnych usterek procesu zakupowego w Polsce jest nadmierna biurokracja.


E-procurement (hiperłącze) to współczesne narzędzia używane do dokonywania zakupów drogą elektroniczną, jakie zachodzą zarówno w odmianie mniej skomplikowanych aplikacji internetowych, zezwalających na wykonanie jednokrotnych nabytków, jak również w postaci zawiłych struktur do zarządzania zakupami w przedsiębiorstwie, bądź urzędzie. Istotnymi walorami elektronicznych nabytków jest pełna automatyzacja procesu zakupowego, łatwiejsze zarządzanie przebiegiem zakupowym, standaryzacja asortymentu, oraz dostawców.

strona www
Author: angelcalzado
Source: http://www.flickr.com
Taka forma realizacji zamówień zapewnia wyższą klarowność i konkurencyjność. Przy takiej formie zakupów niebagatelną rolę gra zaufanie do uczciwości tak jak kupującego, jak i dostawcy - czytaj o platformach sprzedażowych. Zastosowanie owych narzędzi hamuje biurokrację, albowiem większa część formularzy komponowana jest automatycznie na bazie szablonów zapełnianych wprowadzanymi, czy też zapisanymi danymi. E-procurement przynosi prawdopodobieństwo zawierania pewnych transakcji dzięki autoryzacji i kontroli uczestników. Interesującymi instrumentami e-procurement (kliknij tu) w dziedzinie komercyjnej są wirtualne przetargi, również wirtualne giełdy.

Jak wiele sfer funkcjonowania przedsiębiorstw, także przetargi odbywają się w internecie, dzięki czemu łatwiejszy jest dostęp do przetargów i znacznie pomniejszony nakład pieniężny ich zorganizowania.

Platforma przetargowa to program służący do realizacji przetargów on-line, mający odbijać się w projektach system aukcyjny, albo też urzeczywistniający przetargi w gatunku odpowiadającym prawie zamówień publicznych. W ogłoszeniu przetargu musi być sprecyzowany czas, miejsce, temat, również okoliczności przetargu, bądź wyznaczyć sposób użyczenia tych warunków.


Organizator od chwili udostępnienia warunków, a licytujący od chwili złożenia propozycji zgodnie z oznajmieniem przetargu są obowiązani zachowywać się zgodnie z zamierzeniami ogłoszenia, a także warunków przetargu - czytaj więcej o Logintrade. Propozycja złożona w toku przetargu przestaje wiązać, gdy została przegłosowana inna oferta, czy też gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Tags: przetarg, transakcje, zamówienia publiczne