Okablowanie jak też przewody elektryczne

Posted on 18/05/2019 7:44am

Jednym z tych fragmentów instalacji elektrycznej, z którymi można spotkać się na co dzień, są przewody elektryczne.
Można je znaleźć w zasadzie wszędzie zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. W pojęciu większej liczby ludzi kable i przewody elektryczne to to samo. W rzeczywistości są to różne urządzenia, mianowicie przewód elektryczny jest częścią kabla. Kabel z kolei tworzy zestaw określonych przewodów razem z warstwą izolacyjną. Rodzaj wykorzystanego kabla albo przewodu jest uzależniony przede wszystkim od zastosowania, a więc od urządzenia, w którym jest wykorzystany. Kable (zobacz producent kabli i przewodów) elektryczne różnią się zatem grubością, długością,a także kształtem wtyczek. Odmiennie wygląda kabel zasilający do komputera, a inaczej kabel od żelazka. Ten drugi zresztą jest bardzo specyficzny, posiada bowiem specjalny rodzaj izolacji. Ta specjalna warstwa stworzona z włókna bawełnianego zapewnia bezpieczeństwo w czasie korzystania z urządzenia. Przy wykorzystaniu typowej warstwy dotknięcie gorącej części żelazka mogłoby spowodować przepalenie, a przez to porażenie prądem lub zwarcie instalacji.
W pełni zautomatyzowany system grzejny Thermalint firmy Thermaflex
Author: Thermaflex
Source: Thermaflex
Odmiany przewodówW środku przewodów elektrycznych są tak zwane żyły, czyli drobniejsze przewody, w większości przypadków pod różnobarwną warstwą izolacyjną. Żyły te najczęściej wykonane są z miedzi. Warstwa izolacyjna z kolei wykonywana jest z tworzywa sztucznego o specjalnych właściwościach. Przewody elektryczne mogą mieć także różny kształt; są na przykład kable płaskie. Przewody charakteryzują takie parametry jak iędzy innymi giętkość, a także najwyższa możliwa temperatura działania. Są one określone w tym celu, by wykorzystywanie przewodów odbywało się w poprawny i niezagrażający życiu sposób.

Przewody przyłączeniowePrzewody przyłączeniowe to wszelkie te przewody, które posiadają element popularnie zwany wtyczką. Wtyczka elektryczna również może posiadać rozmaite kształty zależnie od urządzenia. Przewody przyłączeniowe posiadają zazwyczaj osłonę gumową, może być jednak także zrobiona z innych tworzyw. Podczas wybierania przewodu znaczące jest by pamiętać o sprawdzeniu jego długości tak, by wystarczała do potrzeb.Tags: kabel, przewody, Wtyczka elektryczna, kable i przewody elektryczne

Author: PP2.0