Kiedy sam pracodawca mógłby prowadzić szkolenia BHP?

Posted on 01/10/2018 7:17am

Pracownik w dowolnej spółce powinien zaliczyć takie przeszkolenie, żeby rozumiał jak bezproblemowo oraz dobrze wykonywać własną pracę. Do organizowania tych kursów zobligowany jest pracodawca oraz powinien je powtarzać co jakiś okres, aby utrwalić wiedzę z określonej dziedziny.


Takie przeszkolenie to kurs BHP, którego częstotliwość przeprowadzania jest zależna od zajmowanego stanowiska.
halley, aktuariusze, rezerwy24


Ci pracownicy, którzy zajmują robotnicze miejsca pracy oraz robią wyjątkowo niebezpieczne zadania, powinni tego typu szkolenia odbywać co rok. Zwłaszcza jeżeli działalność jest wyjątkowo niebezpieczna dla zdrowia np. praca (wróć) na wysokości. Raz na 3 lata kurs powinni odbyć robotnicy zajmujący stanowiska robotnicze nie wykonujący niebezpiecznych zadań. Sam pracodawca także powinien zaliczyć tego typu przeszkolenie. Jego kurs ma ważność przez 5 lat. Tak samo ważny instruktaż jest dla osób, które zarządzają pracownikami, a w szczególności mistrzów i brygadzistów. Raz na 6 lat kurs (bhpprofesjonalnie.pl/ > naciśnij to łącze) powinni zaliczyć pracownicy biurowo-administracyjni.


Zwierzchnik posiada obowiązek powołać w obrębie zakładu osoby do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ewakuowania pracowników i zwalczania pożarów. Kiedy zwierzchnik zatrudnia jedynie pracowników małoletnich albo niepełnosprawnych, działania z zakresu zwalczania pożarów oraz udzielania pierwszej pomocy mógłby przeprowadzać sam. Przepisy nie mówią dokładnie zakresu szkolenia, jakie powinny odbyć osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy i do robienia działań z zakresu ewakuacji pracowników oraz zwalczania pożarów. Takie kursy mogą zostać aktualizowane w ramach typowych szkoleń Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Osoby, jakie wyznaczone są do wykonywania czynności w zakresie ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej nie muszą mieć specjalnych kwalifikacji w tej dziedzinie.
Muszą posiadać jedynie ukończone szkolenie BHP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki oraz Pracy. Zwierzchnik musi zadbać o to, aby przeszkolenie było przygotowane w zgodzie ze stanowiskami pojawiającymi się w firmie.

Tags: osoby, zadania, etat