Jeśli się ma pracowników pamiętać należy o tym, że pracodawca będzie miał po ich zatrudnieniu sporo obowiązków

Posted on 04/07/2018 9:17pm

Już w krótkim okresie czasu po podpisaniu umowy, bo jest na to okres tylko siedmiu dniu, należy nowo zatrudnioną osobę podać do zakładu ubezpieczeń społecznych. Regulacje prawne tu są jednoznaczne i nie będzie miejsca na żadne ich interpretacje.


Każdego bez wyjątku zatrudnionego pracownika trzeba zgłosić do ubezpieczenia i opłacać za niego należne składki, będzie to obowiązywać to od momentu przyjęcia aż do rozwiązania umowy o praca. Po rozwiązaniu umowy o pracę również będzie obowiązek zgłoszenia tego do zus, i tu również właściciel firmy ma tydzień na tę czynność. Każdy z pracowników będzie miał prawo (zobacz sprawdź te propozycje) zażądania od zatrudniającej go firmy dokładnych informacji o opłaconych składkach, a jeśli wyjdzie w którymś momencie że nie zostały one odprowadzane, dochodzenia ich uporządkowania. Właściciel firmy także nie może nie zgodzić się na prośbę zatrudnionego zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, mogą to być uczące się lub małe dzieci albo niepracujący współmałżonek. W takim przypadku ubezpieczenie w ZUS będzie obejmować również osoby zgłoszone takim sposobem.
polski banknot dziesięciozłotowy
Author: Fox Wu
Source: http://www.flickr.com

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę otrzymują prawo do urlopów wypoczynkowych, jakich wysokość szczegółowo regulują przepisy. O tym, kiedy otrzyma się wolne dni przeważnie decydują kierownicy lub właściciel, i jest to uzależnione od tego, jak jest zorganizowana praca (opinie na nasz temat) w danym przedsiębiorstwie. Często używane w wielu firmach są plany urlopowe, dzięki nim wszyscy wiedzą, jak w wakacyjnym okresie będą dostępne osoby z poszczególnych działów.


Urlop, jaki nie był użyty w danym roku w pierwszej kolejności powinien być wzięty w roku następnym, chyba że pracownik zdecydował się rozwiązać umowę z firmą, gdzie był zatrudniony. W takich przypadkach osoba zajmująca się kadrami będzie musiała wiedzieć, jak obliczyć ekwiwalent za urlop i zapłacić takiej osobie należytą sumę. Duże prawa w czasie zatrudnienia mają również młode mamy, po urodzeniu dziecka będzie się im należał ustawowy macierzyński urlop, a jeśli zdecydują się kontynuować opiekę nad swoim dzieckiem, to mogą także ubiegać się o urlop wychowawczy zus na kolejne kilkanaście miesięcy.
jak obliczyć ekwiwalent za urlop

Tags: umowy, pracę, ekwiwalent