Jak powinien być dzielony spadek oraz kto nie musi opłacania podatku od jego nabycia?

Posted on 23/11/2018 7:42am

Kiedy nabywamy Spadek po zmarłej osobie, musimy najpierw uzyskać potwierdzenie dziedziczenia lub stwierdzenie nabycia spadku. Potem spadkobiercy mają prawo zacząć rozdzielać tzw.


masę spadkową.
Jeżeli kontakty między nimi pozostają właściwe, przeważnie wystarczyłaby umowa dziedziczenia. Jeśli jednak na tym gruncie istnieją jakieś niesnaski, spadek może zostać podzielony sądownie (sprawdź te propozycje). Według litery prawa dziedziczenie następuje już w chwili śmierci spadkodawcy oraz może następować wyłącznie na mocy ustawy (umowy lub orzeczenia sądu) albo testamentu. Art. 931 § 1 k.c. mówi, że spadek należy się w pierwszej kolejności potomkom i współmałżonkowi osoby zmarłej. W tego typu sytuacji spadek może być dzielony po równo, jednak część, która ma przypaść współmałżonkowi nie może być niższa niż 1/4 całej masy spadkowej. Istotne jest też to, że posiadają do niego prawo także dzieci, które pochodzą z nieformalnego związku. Dlatego też w sytuacji, gdy np. zmarły ojciec posiadał dziecko z konkubiną, to potomstwo to ma prawo dziedziczyć w identycznej części, co dziecko narodzone w związku małżeńskim.


paszport
Author: Juan Cabanillas
Source: http://www.flickr.com


Przeważnie wykorzystuje się w takich sytuacjach prosty rozdział na zasadach 50 na 50, jednak jeśli pomiędzy taką dwójką potomstwa istnieje tzw. kość niezgody, spadek musi być podzielony sądownie. Jeśli zmarły nie pozostawił testamentu, to obowiązuje dziedziczenie ustawowe. Bardzo ważne jest także zapłacenie podatku od otrzymanego spadku.


Od takiego przymusu zwolnieni są członkowie bliskiej rodziny, czyli życiowy partner i potomstwo, lecz również dziadkowie czy też ojczym. Nie mają oni obowiązku płacić opodatkowania niezależnie od rozmiaru spadku.

Tags: dzieci, moc, Spadek, zysk